Pomáhám rodinám

Centrum nových možností EDU-MIR, Benešov u Prahy

Miriam Zikmundová

Poradce a praktik aktivního osobního rozvoje.

Průvodce na cestě k uchování celostního zdraví soběstačnou péčí o sebe sama a rodinu. Rozhodnutí ke změnám v přístupu k vlastnímu tělu a transformaci způsobu myšlení.

Podporovatel soudržnosti v rodinách skrze proces sebevzdělávání rodičů, návrat k vlastní autentičnosti a respektu k odlišným potřebám druhých. Vytváření důvěryhodných vztahů a čištění rodových vzorců i zranění.

Konzultant přirozeného sebepoznávání v oblastech hlubšího významu lidského života, spirituální etiky, rozvoje schopnosti pozorování souvislostí prožívaných událostí a dovednosti měnit své vnitřní nastavení. 

Pomocník v základním rozvoji oslabených schopností u dětí, prostřednictvím stimulačních cílených technik koordinačního pohybu pro motorickou a smyslovou zdatnost a potřebu se umět soustředit. 

Poradce pro těhotné maminky v posouzení příznivých vlivů při volbě jména pro očekávané miminko nebo pro vlastní změnu jména či příjmení. Využívám zásady vibrací čísel a písmen pro posouzení kombinace jmen s příjmením ve prospěch životní cesty, osobní stability a posílení zdraví jednotlivce z pohledu numerologie a nomenologie.

Konzultant pro snoubence v rozborech osobnosti z data narození s cílem poznání vzájemných partnerských kvalit a rozlišností pro vzájemný respekt a udržování dobrých vztahů. Pomoc při volbě sdíleného manželského příjmení vzhledem k vlivům změn vibrací celé osobnosti, dispozic ke zdravotnímu stavu a projevovaných zkoušek na společné cestě.

Doprovázející citlivou komunikační přípravou v procesu umírání pro potřebu zklidnění, smíření a vzájemného odpuštění s blízkými. Spolupráce s pozůstalou rodinou pro vzájemné přijetí skutečnosti odchodu blízké osoby a pokojného průběhu vědomé smrti.

Osobní důvěrný konzultant, organizátor individuálních seminářů na přání, Miniškoly před mateřstvím, skupinových zážitkových a tematických kurzů, přednášek a besed.

 

Více informací o mně najdete na mých hlavních stránkách:

www.miriamzikmundova.cz

http://miriamzikmundova.cz/kontakt/kdo-jsem-a-kam-kracim

 

www.miriamzikmundova.cz

NEZAPOMEŇTE, ŽE ŽIVOT V DOSPĚLOSTI JE PROJEKCÍ OBRAZU NAŠEHO DĚTSTVÍ !

TAK CO S TÍM UDĚLÁTE, ABYSTE VY A VAŠÍ POTOMCI MĚLI KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT?

RESTARTUJTE SEBE, OSVOBOĎTE SVÉ DĚTI PŘÍKLADNOU VÝCHOVOU OD DESTRUKTIVNÍCH MODELŮ CHOVÁNÍ A REGENERUJTE RODY OD BOLESTNÝCH ZÁTĚŽÍ.

CO JSTE SE NAUČILI, NECHTĚNĚ PŘEVZALI OD OKOLÍ JAKO SVOJI PRAVDU A VNITŘNÍ OMEZENÍ, TO TAKÉ MŮŽETE ZMĚNIT.

NETRAPTE SE A HLEDEJTE, CO VŠE JE MOŽNÉ UDĚLAT PRO VLASTNÍ ZÁCHRANU A CO VÁM BUDE VYHOVOVAT.

PASIVITA JE ZAMRZNUTÍM VE STÁVAJÍCÍM STAVU, NAOPAK POHYB VPŘED DÁVÁ ŠANCE NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A OŽIVUJE.

 

ZVU VÁS DO ŘÍŠE LIDSKÉHO SRDCE, MYSLI A TĚLA !

SPOLUPRÁCE NAŠICH POCITŮ, MYŠLENEK, DOVEDNOSTI POHYBU A PŘIROZENÝCH SCHOPNOSTÍ REGENERACE ORGANIZMU DÁVÁ OBRAZ BYTOSTI, KTERÁ SE UTVÁŘÍ KAŽDÝM OKAMŽIKEM SVÉHO UVĚDOMĚLÉHO KONÁNÍ !

MŮŽETE VŠECHNO, CO SI SAMI DOVOLÍTE, CO VÁM DÁVÁ SMYSL A HODNOTU !

DOKÁŽETE I ZDÁNLIVĚ (NE)MOŽNÉ SE SVOU PEVNOU VŮLÍ, SEBEVÍROU, ZODPOVĚDNOSTÍ A SVOBODNÝM ROZHODOVÁNÍM !

 

TAK OD ČEHO ZAČÍT, V JAKÉ OBLASTI A KOMU MOHU POMOCI?

- ženám, které se vědomě připravují na těhotenství nebo nemohou počít miminko

- ženám, které chtějí zodpovědně harmonizovat svůj duševní a zdravotní stav před mateřstvím

- těhotným ženám, které vybírají vhodné jméno pro své očekávané miminko, aby jim přineslo zdraví, vyrovnanější život a harmonizovalo s příjmením

- maminkám, které chtějí vědět, co je potřeba vnímat v raném vývoji svého dítěte, aby později neměly tolik starostí s jejich zdravím a prospěchem

- dětem, které potřebují podpořit rozvoj schopnosti v přirozeném koordinačním pohybu, v rozvoji vnímání a soustředění

- rodinám, které chtějí kultivovat vzájemnou komunikaci s nejblížšími a pochopit jejich odlišnosti

rodičům, kteří nemohou najít uspokojivé východisko pro harmonické soužití s dětmi v rodině

- mládeží, kterou trápí nedostatečné sebevědomí a která hledá smysl života a chybějící motivací k realizaci svých potřeb

- partnerům, kteří hledají pochopení ve vztahových situacích

- snoubencům před svatbou, kteří chtějí podpořit své společné soužití harmonickým příjmením pro oba, a s výběrem šťastného dne svatby

- dospělým, kteří se rozhodli pro změnu svého rodného jména nebo stávajícího příjmení

- lidem před vlastní smrtí, kteří hledají cesty k pochopení své existenční podstaty, touží provést citlivým procesem smíření a chtějí se zbavit strachu z přechodu a opuštění. Spolupráce i s rodinou nemocného.

www.silapoznani.cz

Nabídka služeb pro Vás

Individuální konzultace

* Rovnováha osobnosti je uvědomělou cestou seberozvoje v pohledu na sebe sama, rozpouštění omezujících vzorců přesvědčení a chybných návyků. Osvobození od ustrnulých přesvědčení, které jsme nechtěně a nevědomě převzali z okolí, ve kterém jsme vyrůstali a které nám nedovolují být sami sebou.

* Spirituální etika je duchovním vhledem do problematiky celostního zdraví a osobního rozvoje jednotlivce v etických a mravních hodnotách vůči sobě a nejbližším. Spirituální kultivace osobnosti v chování, smýšlení a komunikaci.

* Přátelský rozvoj pro děti jako přívětivá podpora v hravé komunikaci s dítětem pro rozvoj smyslových vjemů návratem do dětských snů a přání. Podněty skrze barevné obrázky s tvořivým příběhem, které uvolňují vnitřní napětí a různé obavy u dítěte a otevírají možnosti přijímání situace z jiného úhlu pohledu. Dítě se naučí, jak si může kreativně pomoci samo v nepříjemné situaci.

* On-line zážitkový program pro děti s rodiči z pohodlí vašeho domova nabízí možnost speciálními technikami "Soustředěného pohybu" rozvíjet u dětí přirozenou seberegulací vlastní duševní vyrovnanost, vytvrvalost, koncentraci, zvyšovat schopnosti pohybové obratnosti i celkové fyzické kondice a podporovat sebevědomí. Dlouhodobý cvičební program z tepla vlastního domova prostřednictvím obrazovky PC je vhodný pro základní rozvoj dětí od 5 let a zlepšení vzájemných vztahů v pochopení souvislostí, proč se dítěti nedaří ve škole a proč je v některých oblastech méně šikovné. Program vede k podpoře celostního vývoje jedinečných talentů dítěte. Je to forma individuálních hravých konzultací přesně na míru potřebám a možnostem vašeho dítěte. 

* Podpora vitality těla jakožto nezbytný proces pro udržení dobré kondice fyzické i duševní, pevné imunity a života bez bolesti. Děti, mládež a dospělí potřebují pravidelnou očistu organizmu ve stejné míře, protože žijeme ve stejných podmínkách a konzumujeme potraviny, které jsou ze stejných zdrojů. Každé narozené dítě dostane navíc biologické dědictví v podobě vnitřní zátěže stavu matčina organizmu, toxicity a překyselení, ve kterém se vyvíjí v prenatálu. Proto tolik záleží na zodpovědné a důsledné preventivní přípravě maminky před početím, aby pak měla zdravé dítko a méně starosti s jeho přirozeným vývojem.

* Vitální klimakterium je průvodcovstvím přirozenými  změnami v období přechodu zralých lidí pro návrat kondice duševní a tělesné. Pomůžeme vam porozumět jak soběstačně můžete udržovat svůj přechodový stav bez větších hormonálních výkyvů a naučíme vás speciální cvičební postupy pro podporu vitality pohybovými technikami a smyslovou bystrostí.

 

Skype poradna

* Skype poradna z pohodlí Vašeho domova. Komfortní služba pro klienty zdaleka, v časové tísni, těhotné ženy a nemocné osoby.

* Poradna před svatbou pro páry, jednotlivce, snoubence a čerstvé novomanželé. Můžete se vzájemně více poznat, objevit to, co o sobě třeba ještě nevíte, porozumět rodovým vlivům na vaše vztahové naprogramování, předejít mnohým partnerským neshodám a mít nadhled nad přesvědčeními a návyky svého partnera.

* Poradna před početím dítěte je velmi prospěšnou informační konzultací pro nastávající rodiče, páry nebo jednotlivce, kteří plánují početí miminka, pro neplodné páry a pro ženy po potratech. Doporučení pro pečlivou očistu organismu před početím, vědomá duševní příprava obou partnerů, konzultace dalších důležitých vlivů, které zásadně zasahují do celkového stavu fyzického, myšlenkového a duševního ženy, a potažmo mají úzký vliv na program duše dítěte.

* Poradna pro těhotné nabízí širokou informovanost pro ženy, které se připravují na mateřství po stránce duševní, mentální a zdravotní. Komplexní informace a podpůrná pomoc v procesu vývoje dítěte v prenatálu, v udržení vitality imunity maminky a přírodní prostředky pro podporu zdravého rozvoje dítěte v lůně matky postránce mentální a fyziologické. Učíme těhotné ženy, jak zacházet se svým duševním naladěním, komunikací s miminkem v děloze a co je podstatné pro uvolněný porod, Pomoc při volbě vhodného jména pro očekávané dítě pomocí nauky nomenologie a numerologie.

* Nomenologie - rozbor vlivu jména a příjmení na naše životní zkoušky, povahové rysy, zdraví, úspěšnost a osudovost. Pomoc s posouzením vhodného jména v kombinaci s příjmením před úřední změnou na matrice, který má velký vliv na naše zdraví, životní zkoušky a cestu. Konzultace vhodného jména pro očekávané miminko, výpočet šťastného dne svatby i úspěšného názvu firmy. Rozbory s využitím poznatků i z nauky karmické numerologie.

* Karmická numerologie dává možnost nahlédnout do odkazů našich rodů skrze datum narození. Pochopit, co nám bylo předáno, co nás ovlivňuje a co potřebujeme vyřešit, abychom se mohli posunou ve svém osobním rozvoji dál. Rodové karmické programy ovlivňují naše životy, úkoly, zdraví, partnerské zkoušky, úspěchy či neúspěchy. Pokud nejsou řešeny, přechází elegantně a skrytě vtisknutými programy buněčné paměti na další generace. Proto záleží, co s tím rodiče uděláte, aby vaše děti měly volnější start do svého života a nebyly příliš zatížení vlivy dřívějších rodových linii.

 

Vzdělávání rodičů

* VIP individuální seminář pro rodiče na přání s osobní péčí a přístupem. Tento seminář si objednáváte na míru svým potřebám, co konkrétně potřebujete řešit nebo se naučit pro pomoc svému dítěti. Hlavním využitím tohoto sólo VIP semináře je příležitost se podrobně seznámit s možnostmi přirozeného rozvoje dítěte v jeho individuálních potřebách. Doporučit postup podpůrného stimulačního programu pro aktivní činnost doma. 

* Miniškola před mateřstvím poskytuje ženám velmi prospěšný vzdělávací cyklus před touto důležitou rolí matky. Jsou vítány mladé slečny, ženy uvažující o početí, těhotné i čerstvé maminky.

* Kruhy pro těhotné ženy přináší jedinečný prožitek a cestu v pocitové komunikaci se svým miminkem v bříšku. Společné sdílení v laskavém a bezpečném kruhu žen umožňuje si uvědomit hlubokou vážnost role matky a zodpovědnost vůči podmínkám, které jsme schopni a ochotni svému dítěti poskytnout skrze svůj vnitřní stav a přístup k životu.

* Zážitkové kurzy pořádáme pro intenzivnější porozumění a prožitek rodiče. Kromě teorie se hlavně věnujeme volným podpůrným technikám soustředěného pohybu, aby rodiče pak více rozuměli dětem v jejich rozvoji a podpořili je. 

 

Zážitkové kurzy

* "Soustředění - základ úspěšného vzdělávání" - jednodenní zážitkový kurz pro rodiče s cílem se naučit mnoho efektivních postupů pro hravý přirozený smyslový rozvoj svého dítěte v souladu vnímání, koordinace motorických reakcí, stimulace soustředění a podporu emoční rovnováhy. 

* "Esence poznání, aby děti vyrůstaly s respektem" - jednodenní seminář osobního rozvoje pro rodiče, kde se seznámíte se základními potřebami duševního vývoje dítěte a rušivé vlivy při výchově v rodině. Dovíte se důležité principy pro porozumění a cílené harmonizace vztahů mezi dětmi a rodiči, jak na změny v přístupu k myšlení, komunikace a spolupráce s dítětem v rodině.

CENÍK A VLASTNOSTI VŠECH SLUŽEB NEJDETE NA NAŠICH HLAVNÍCH STRÁNKÁCH

WWW.MIRIAMZIKMUNDOVA.CZ

ODKAZ NA CENÍK ZDE

 

Sdělení dítěte - rodiči : ....Víš kdo jsem? Jsem tvůj velký učitel, rovnocenný partner, tvé emoční zrcadlo, tvoje životní škola poznání, pochopení, pokory a vytrvalosti ! Víš co potřebuji ? Potřebuji bezpodmínečnou lásku, respekt, svobodu projevu a názoru, blízkost a oporu, bezpečí a něhu ! Umíš mi to poskytnout, můj drahý rodiči, když jsem ještě malá? Chtěla bych být v životě šťastná a zdravá !

Kontakt průvodce

Miriam Zikmundová
www.miriamzikmundova.cz
www.silapoznani.cz

Máte dotaz? Napište mi a ráda Vám zodpovím v nejbližším možném čase.Adresa poradny

Poradna osobního rozvoje pro rodiny a jednotlivce
Máchova 885
256 01 Benešov u Prahy
Česká republika

Mapa

Kontaktní formulář pro poptávku konzultacePozvání dítěte do svého života je velkou výzvou k uvědomělému rodičovství a nikdy to nebude jinak ! Děti nám totiž konfrontují podvědomé postoje, hodnoty a nezpracované emoce z našeho dětství ! ....Rozluští rodiče pro sebe tuto vzácnou tajenku života nebo jejich děti budou kopií nepochopených a zamrzlých pocitů i prožitků? Chcete se tím zabývat? Je to pro vás vůbec důležité?

Pracovní doba poradny

 

PRACOVNÍ DOBA SOUKROMÉ PORADNY A PODMÍNKY SJEDNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

Z důvodů značného časového vytížení v průběhu týdne, umožňuji klientům se objednávat na konzultace i ve vybrané soboty v měsíci. Záloha na sobotní rezervace se zasílá vždy předem na účet v plné výši objednané služby (minim.za jednu hodinu)= závazná rezervace. Při prodloužení  konzultace dle vaší potřeby v poradně doplatek za službu uhradíte vždy v hotovosti na místě.

V případě vašeho výběru konzultace Skypem, úhrada služby je vždy předem na účet v plné výši, před domluveným termínem a případný doplatek za prodloužený čas konzultace dle vaší potřeby, je nutné doplatit na účet ihned po ukončení Skype rozhovoru - nejpozději do druhého pracovního dne). Fakturu zasíláme e-mailem.

Pro objednání konzultace využijte prosím Kontaktní formulář k tomu určený. Najdete jej na našich hlavních stránkách www.miriamzikmundova.cz na pravé liště vedle textů nebo přímo na stránce Způsob objednání . Ozveme se Vám co nejdříve. Prosím, vyplňte ve formuláři všechna požadovaná políčka, abychom věděli o jakou službu máte zájem a kontakt na Vás. Potvrďte prosím také nutný souhlas s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

Obratem Vám nabídnu nejbližší volné termíny setkání a přepošlu všechny instrukce k platbě ( platba měla by být uhrazena do tří pracovních dnů od obdržení potvrzujícího e-mailu s domluveným datem setkání), jinak berte prosím na vědomí, že domluvený termín ruším a uvolňuji pro dalšího zájemce. Až bude platba připsána na účet, zašlu Vám e-mailem fakturu vystavenou na Vaše jméno a adresu, a potvrdím závaznou rezervaci termínu Vaší konzultace. Kontakt na Váš mobil potřebuji v případě naléhavé změny a potřeby domluvení náhradního termínu konzultace (z jiných důvodů klientům nevolám a nijak neobtěžuji).

 

Prosím seznamte se předem s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

 Pondělí:  dle předchozí dohody

 Úterý:      dle předchozí dohody

 Středa:    dle předchozí dohody

 Čtvrtek:   dle předchozí dohody

 Pátek:      dle předchozí dohody

 Sobota:   skupinové akce / individuální konzultace ve vybrané dny - závazné rezervace se zálohou předem.

   

V případě, že se bez omluvy nedostavíte na předem rezervovaný sobotní termín setkání, platba zálohy se nevrací, jelikož je nám tím způsobená časová škoda a máme tak blokovaný víkendový den na jiné důležité aktivity (STORNO 100%). Prosím tedy o zodpovědné chování a pokud byste z vážných nebo náhlých zdravotních důvodů se nemohli na sobotní rezervovanou konzultaci dostavit, je nutné to oznámit s dostatečným předstihem e-mailem nebo v akutním případě zasláním zprávy SMS nejpozději večer před dnem domluvené schůzky. Rádi Vám nabídneme jiný náhradní termín BEZ STORNA.

Kontakt na svůj mobil zasílám svým klientům po objednání na osobní konzultaci (pouze pro případ naléhavého přeobjednání). Z jiných důvodů mi prosím nevolejte, nemohu zvedat telefony během své práce s klienty nebo v době svého osobního volna. Děkuji za respektování těchto potřeb. Napište vždy vzkaz SMS nebo e-mailem a já Vám co nejdříve odpovím. Noví klienti se objednávají pouze formou Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

Pro nové zájemce o naše služby nabízíme možnost před rozhodnutím se objednat, ZDARMA 10 minutový seznamovací rozhovor formou Skype. Pokud byste o něj měli zájem, napište nám a domluvíme si den a čas hovoru :-).

Telefonní konzultace neposkytujeme.

Písemné poradenství neposkytujeme.

Individuální konzultace po Skypu / Skype poradnu nabízíme klientům, kteří se nemohou osobně dostavit do mé poradny v Benešově (vzdálenost bydliště, rodiče s malými dětmi, těhotné ženy, nebo nemocné osoby). Všechny konzultace je potřeba si domluvit předem.  

 

Veškeré poradenství a konzultace na míru vašim potřebám provádíme zásadně napřímo TVÁŘÍ V TVÁŘ.

DISKRÉTNOST A RESPEKT ke klientům JSOU pro nás SAMOZŘEJMOSTÍ.

Veškeré INFORMACE A PŘÍBĚHY klientů JSOU jednoznačně DŮVĚRNÉ a nikde je neprezentujeme.

 

Dárcovská podpora projektu Život dětem o.p.s.

Podporujeme projekt Život dětem o.p.s.

Obecně prospěšná společnost pro pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

MŮŽETE SE K FINANČNÍ POMOCI PŘIPOJIT TAKÉ: 

http://www.zivotdetem.cz/

www.silapoznani.cz

Citát - Hymna života

"Život je šance - využij ji, ... Život je krása - obdivuj ji, ... Život je blaženost - užívej ji, ... Život je sen - uskutečni ho;... Život je výzva - přijmi ji, ... Život je povinnost - naplň ji, ... Život je hra - hrej ji, ... Život je bohatství - ochraňuj ho, ... Život je láska - potěš se s ní, ... Život je zahrada - pronikni ji, ... Život je slib - splň ho, ... Život je smutek - překonej ho, ... Život je hymna - zpívej ji, ... Život je boj - přijmi ho, ... Život je štěstí - zasluž si ho, ... Život je život - žij ho...."
Matka Tereza

Všeobecné obchodní podmínky

Od 25.5.2018 podle nové legislativy EU o zvýšení ochrany osobních dat (GDPR), vchází v platnost nové Obchodní podmínky.

 

 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu Pomáhám rodinám umístěného na webovém rozhraní www.pomahamrodinam.mstranky.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou:

 

Miriam Zikmundová

 

se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

 

IČ:68575670

 

není plátcem DPH

 

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov

adresa pro doručování: Miriam Zikmundová,

 

Máchova 885, 256 01, Benešov

 

kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

 

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako odběratelem služeb

 

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby Vám vždy zašleme e-mailem.

 

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti duševního rozvoje, pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na rozvoj osobnosti a duševní rozvoj. Nabízíme také možnost konzultací prostřednictvím aplikace Skype.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

 

1.2. Na co se smlouva vztahuje?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

 

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a kupujete službu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami

 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu Vašich osobních údajů;

 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 

1.6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

 

2.2. Jak poptat námi nabízené služby?

Poptávku našich služeb můžete podat vždy prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Na základě této poptávky Vám bude na e-mailovou adresu, kterou nám pro tento účel sdělíte, zaslána přihláška.

 

2.3. Jak podat objednávku?

Pro podání závazné objednávky vyplňte přihlášku, která Vám byla zaslána dle článku 2.2. a zašlete nám ji na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Přihláška musí obsahovat zejména přesné označení služby (tedy přesné označení kurzu, nebo semináře, případě uvedení, že poptáváte Skype konzultaci) a Vaše kontaktní údaje.

 

Před odesláním objednávky prostřednictvím e-mailu Vám bude sdělena na základě vyplněné přihlášky rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

 

Závaznou objednávku podáte prostřednictvím emailové komunikace„Potvrzuji údaje uvedené v objednávce a závazně objednávám služby. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte e-mailem.

 

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka služeb, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 

2.5. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána elektronicky (e-mailem) s dalšími upřesňujícími informacemi od nás a nejedná se tedy o okamžité přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

 

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny a zaslané poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny služby?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

 

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti;

 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při poskytování služeb. Při bezhotovostní platbě před poskytnutím služby je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

 

4.3. Jak vystavujeme účetní doklady?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účetních dokladů elektronickou formou.

 

 

5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové komunikace.

 

5.2. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzu uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu lektora. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

 

5.3. Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

 

5.4. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby, případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.

 

5.5. V případě, že při poskytování konzultace prostřednictvím programu Skype nedojde z technických důvodů ke spojení, domluvíme se v případě Vašeho zájmu na náhradním termínu.

 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kdy vám náleží právo na odstoupení od smlouvy?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami a potvrzením na webovém rozhraní berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

 

6.2. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě, že se poskytnutí služby po uzavření smlouvy stane objektivně nemožné nebo protiprávní. O našem odstoupení od smlouvy Vás budeme neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 

 

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

 

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

 

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.4. Co byste ještě měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb).

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Dále, prosíme, vezměte na vědomí, že námi sdělené postupy, výchovné programy a další informace, které Vám budou při poskytování služeb poskytnuty, nejste oprávněni v jakékoliv formě šířit dále třetím osobám, ani je využívat pro vlastní podnikatelskou činnost, ledaže Vám k tomu bude udělen náš výslovný předchozí písemný souhlas.

Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 5. 2018

 

Certifikace Právní kvality

Zásady ochrany osobních údajů

Od 25.5.2018 podle nové legislativy EU o zvýšení ochrany osobních dat (GDPR), vchází v platnost nové Zásady ochrany osobních údajů.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.pomahamrodinam.mstranky.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Miriam Zikmundová, se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ: 68575670

Není plátcem DPH

zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01, Benešov

Kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, datum narození, pohlaví;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (fakturační nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa, Skype adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

 

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

-        Osobní údaje zadané při poptávání, objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

-        Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

-        Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

-        Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

-   Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme také na základě našeho oprávněného zájmu také pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

-        Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 

2.1. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci poptávání, objednávání služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich služeb v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

 

 

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

-        prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

-        písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

-        účel zpracování;

-        kategorie zpracovávaných osobních údajů;

-        příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

-        doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

-        osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

-        jste odvolali souhlas se zpracováním;

-        jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

-        osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

-        popíráte přesnost svých osobních údajů;

-        je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

-        již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

-        vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

 4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

 

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

 4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 5. SOUBORY COOKIES

 

5.1 Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

5.2 Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

-  a) cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

-          nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

-          výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

-  b) cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

-          funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

-          cílené a reklamní cookies –slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejichprostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 

5.3. Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. A službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

 

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 24. 5. 2018

Reklamační řád

 Od 25.5.2018 vchází v platnost nová legislativa EU o zvýšení ochrany osobních dat (GDPR) a tím i náš nový Reklamační řád

 

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.pomahamrodinam.mstranky.cz provozovaného podnikatelkou:

Miriam Zikmundová

se sídlem Máchova 885, 256 01, Benešov

IČ:68575670

není plátcem DPH

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Benešov

adresa pro doručování: Miriam Zikmundová, Máchova 885, 256 01, Benešov

kontaktní e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

 

 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

 

 1. Jaká je záruční doba poskytované služby?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

        V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

(a)      bezplatné poskytnutí náhradní služby;

(b)      přiměřená sleva z kupní ceny;

(c)       odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok nabezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny

 

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

-      jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek a právních předpisů.

  

 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 24.5. 2018

 

Top